Jokers logo

Login for medlemmer

Hvordan opstod JokersClub . . ?

Her er forklaringen på, hvordan JokersClub opstod og hvad klubben står for i dag.
JokersClub er den moderne pendant til de ældre, veletablerede og mere konservative loger.

Selve foreningen er et resultat af nogle unge mennesker, som for år tilbage en kold, men ganske smuk og klar sommeraften med kystbanetoget mod nord i en blanding af beruselse og eufori - tog de indledende skridt til etablering af den på det tidspunkt unavngivne klub
.
JokersClub er i dag i mange kredse således bl.a. kendt for deres ukuelige engagement og sammenhold, ligesom den stemning og ildhu som præger hele adfærden i klubben i enhver henseende må betragtes som værende uomtvistelig.

        Medlemmer af JokersClub:

    * Jan Heuring Klit, formand
    * Martin Junker
    * Jan Jungemann
    * Jan T. Eskildsen
    * Christian Oemann Jensen
    * Kenneth Andersen
    * Martin Sørensen

    * Lars Evan Andersen
   
© Copyright 2019  BWJ - Revideret 27-12-2019